Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất khẩu trang, găng tay y tế phòng chống dịch

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 44/2020/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất khẩu trang, găng tay y tế phòng chống dịch

Thông tư này áp dụng đối với: Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa; các tổ chức, cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22-01-2021 đến ngày 31-12-2021.

Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định hiện hành.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất khẩu trang, găng tay y tế phòng chống dịch - Ảnh 1.

Theo TQ

Pháp luật và xã hội

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan