Vinh danh 75 công trình trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020″ vinh danh 75 tác giả, nhóm tác giả công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ và 7 công trình phòng chống Covid-19

Sáng 24/8, lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 diễn ra tại Hà Nội. Chương trình do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức.

Ông Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đại diện tác giả, nhóm tác giả, đến tham dự chương trình.

sach vang sang tao
 Vinh danh 75 công trình trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết Lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020 được tổ chức trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thực hiện mục tiêu kép, vừa nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong bối cảnh đó, Hội đồng tuyển chọn đã nhận được 157 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ do các bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận và các tỉnh, thành phố giới thiệu để lựa chọn 75 công trình vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

“Buổi lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam một lần nữa thể hiện sức mạnh sáng tạo, năng lực khoa học-công nghệ, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của mỗi người Việt Nam. Tinh thần ấy được phát huy mạnh mẽ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

75 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ thuộc các lĩnh vực: sinh học phục vụ sản xuất, đời sống (11 công trình); y tế (12 công trình); công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (13 công trình); công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp (12 công trình); cơ khí tự động hóa (16 công trình); công nghệ vật liệu (2 công trình); công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên (5 công trình); giáo dục (4 công trình).

Ban chỉ đạo đã thống nhất với Bộ Y tế để lựa chọn công trình khoa học tiêu biểu có giá trị trong việc tham gia phòng chống Covid-19.

Qua quá trình lựa chọn đã chọn ra được 7 công trình khoa học công nghệ tiêu biểu đã được các nhà khoa học nghiên cứu trong thời gian qua.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: “Tại lễ vinh danh này, điểm nhấn của lễ công bố Sáng tạo Việt Nam năm nay chính là 7 công trình có những sản phẩm hết sức có giá trị như bộ kit thử SARS-CoV-2 của Học viện Quân y đã được nghiên cứu trong khoảng thời gian rất ngắn đã được Bộ Y tế, Vương quốc Anh công nhận. Không những được xét nghiệm trong nước mà còn nhiều nước ở châu Âu đăng ký sử dụng. Công trình nghiên cứu máy thở của công ty Sao Thái Dương, Vinfast cũng là những sản phẩm chế tạo trong thời gian rất ngắn nhưng để phục vụ cho những việc chống Covid-19”.

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan