Vingroup lập công ty con tại Singapore

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Vingroup lập công ty con tại Singapore

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa quyết định tham gia đầu tư vào công ty Fiscus Consultancy có trụ sở tại Singapore. Công ty được thành lập ngày 19/1/2015. Hoạt động chính của Fiscus là dịch vụ tài chính.

Vingroup sẽ đầu tư trên 50% vốn điều lệ của Fiscus nhưng không quá 65%.

Tại ngày 31/12/2020, Vingroup có 105 công ty con. Trong đó, nhiều công ty có trụ sở ở nước ngoài như Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp, Australia, Hong Kong, Singapore… Phần lớn các công ty ở nước ngoài có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VinFast và VinSmart.

Hứa Vân

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan