SMC: Năm 2020 lãi 310 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước

Riêng quý 4/2020, SMC đạt 154 tỷ đồng LNST trong khi cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) đã công bố BCTC quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

SMC: Năm 2020 lãi 310 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 4.478 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 324,5 tỷ đồng cao gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ 2019.

Trong kỳ SMC có hơn 22 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, đáng chú ý chi phí tài chính giảm mạnh từ 26 tỷ đồng xuống còn gần 7,2 tỷ đồng nhờ hoàn nhập gần 30 tỷ đồng chi phí dự phòng đầu tư tài chính. Hoạt động liên doanh liên kết có lãi gần 3,8 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp ở mức cao nên mặc dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng mạnh so với cùng kỳ, hoạt động khác báo lỗ gần 20 tỷ đồng thì SMC vẫn lãi sau thuế 154 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 11 tỷ đồng trong đó LNST công ty mẹ là gần 148 tỷ đồng tương đương EPS đạt 2.427 đồng – Đây cũng là con số lãi theo quý cao nhất kể từ quý 2/2016 của SMC.

SMC cho biết so với cùng kỳ năm trước, hoạt động sản xuất tăng cùng với việc hợp lý hoá, tiết kiệm chi phí sản xuất, kết hợp với sản lượng tiêu thụ tăng. Việc sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả hơn cùng với chính sách dự trữ phù hợp làm vòng quay vốn nhanh hơn tạo hiệu quả. Bên cạnh đó biến động tăng về giá cả và duy trì ở mức cao của nguyên liệu cũng tạo nên hiệu quả.

Luỹ kế cả năm 2020, SMC đạt 15.735,6 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 6,5% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn và chi phí tài chính giảm mạnh giúp LNST đạt 310,5 tỷ đồng cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ, LNST công ty mẹ là hơn 300 tỷ đồng tương đương EPS đạt 4.932 đồng. Năm 2020 SMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.200 tỷ đồng và 120 tỷ đồng LNST theo đó kết thúc năm 2020, SMC vượt 3,5% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 159% mục tiêu về lợi nhuận.

Mới đây SMC đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với sản lượng đạt 1.350.000 tấn thép các loại và dự kiến lãi 160 tỷ đồng.

SMC: Năm 2020 lãi 310 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước - Ảnh 1.

Trên sàn niêm yết giá cổ phiếu SMC cũng đã có mức tăng trưởng ấn tượng trong một năm qua, từ mức giá hơn 10.000 đ/CP hồi đầu năm 2020 tăng lên mức 21.300 đ/CP như hiện nay tương đương mức tăng giá gấp hơn 2 lần.

Tú Anh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan