PV GasD (PGD) báo lãi 203 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch năm

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của PV GasD giảm 13% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

PV GasD (PGD) báo lãi 203 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch năm

CTCP Phân phối khí áp thấp dầu khí Việt Nam (PV GasD – mã chứng khoán PGD) công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2020.

Tính riêng quý 4/2020 doanh thu thuần đạt 2.120 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng tương ứng tăng 4,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí giá vốn thấp hơn, chỉ 4,6%, dẫn tới lợi nhuận gộp thu về đạt 203,3 tỷ đồng, tăng 8% so với quý 4/2019.

Trong quý 4 năm nay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh  nghiệp tổng hơn 122 tỷ đồng, giảm được hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tính chung, quý 4 PV GasD báo lãi sau thuế 67,3 tỷ đồng, tăng 31% so với quý 4/2019. 

Tổng sản lượng khí trong quý đạt hơn 9,42 triệu MMBTU, tăng 6,52% so với cùng kỳ năm 2019.

PV GasD (PGD) báo lãi 203 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch năm - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu công ty đạt 7.527 tỷ đồng, giảm 5,7% so với doanh thu đạt được năm 2019 và mới thực hiện được 89,3% kế hoạch doanh thu cả năm. Trừ chi phí giá vốn, PV GasD lãi gộp 690 tỷ đồng, giảm 61 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, trong năm, doanh thu tài chính đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 7,7 tỷ đồng so với năm trước đó. Tuy nhiên chi phí bán hàng cũng giảm được 14,6 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15,7 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 PV GasD còn 1.557 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tháng tại các ngân hàng với lãi suất 0,2% đến 3,6% (tăng 111 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Tổng tài sản tăng 310 tỷ đồng so với đầu năm, lên 3.271 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 346 tỷ đồng, lên 1,942 tỷ đồng.

Kết quả, năm 2020 PV GasD vẫn lãi sau thuế 203 tỷ đồng, giảm 13% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Tuy vậy kết quả này cũng giúp công ty cơ bản hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. 

PV GasD (PGD) báo lãi 203 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch năm - Ảnh 2.

Năm 2020 PV GasD đặt kế hoạch doanh thu 8.427 tỷ đồng, tăng 6% so với doanh thu đạt được năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 203,9 tỷ đồng, giảm gần 13% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 18%. Kế hoạch tài chính của công ty xây dựng trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng và tỷ giá 1 USD=23.500 VND.

Nguyên Phương

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan