ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức./
Organisansion name:
HỘ KINH DOANH VOI CON
Voi Con Household Business
Địa chỉ./
Location
:
548 Pham Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam./ 548 Pham Van Chieu Street, Ward 16, Go Vap District, City. Ho Chi Minh, Vietnam.
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Hệ thống mẹ và bé Voi Con toàn quốc
Số chứng nhận:
Certification No.
 
Ngày cấp:
Isue Date
 
Website: https://www.voicon.net/