ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GNH VIỆT NAM./ GNH Vietnam Trading & Services Co., ltd
Địa chỉ:
Location
Phước Lộc 1, Xã Hòa Thành, Huyện Đông Hoà, Phú Yên, Việt Nam./ Phuoc Loc 1, Hoa Thanh Commune, Dong Hoa District, Phu Yen Province, Vietnam.
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Sản phẩm Siro Mickeykids
Số chứng nhận:
Certification No.
290/CNCL2020
Ngày cấp:
Isue Date
31/8/2020