ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

 

Tên tổ chức./
Organisansion name:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ECO
ECO INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED
Địa chỉ./
Location
:
Trụ sở: Số 14/4 Khu Phố Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Head Office: No. 14/4 Ngai Thang Quarter, Binh Thang Ward, Di An City, Binh Duong Province, Vietnam
Chi nhánh: Số 94, Thành Thái, Tổ 6, Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Branches: No. 94, Thanh Thai, Group 6, Tan Cang Hamlet, Phuoc Tan Commune, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Bông gòn công nghiệp
Số chứng nhận:
Certification No.
154/CNCL2021
Ngày cấp:
Isue Date
15/4/2021
Website: https://vinaeco.vn/