CÔNG TY TNHH NATURAL BEAUTY VIỆT NAM

Tên tổ chức./ Organisansion name: CÔNG TY TNHH NATURAL BEAUTY VIỆT NAM VIETNAM NATURAL BEAUTY CO., LTD
Địa chỉ./ Location: Trụ sở: Số 102 Phó Đức Chính, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. Head Office: No. 102 Pho Duc Chinh, Kinh Bac Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Phạm vi chứng nhận: Scope of Certification Công Nghệ Siêu Vi Kim Hạ Bào (NUSEE)
Số chứng nhận: Certification No. ……/CNCL2023
Ngày cấp: Isue Date 20/7/2023
Website: http://www.myphamnusee.com/
 

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan