ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

 

Tên tổ chức./
Organisansion name:
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG MINH NAM
HOANG MINH NAM COMPANY LIMITED
Địa chỉ./
Location
:
274 Ấp Xẻo Cao, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.
274 Xeo Cao Hamlet, Thanh Xuan Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province, Vietnam
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
HOÀNG THIÊN SÂM
Số chứng nhận:
Certification No.
109.02/CNCL2020
Ngày cấp:
Isue Date
10/9/2020
Website: