ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức./ Organisansion name: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỬA CUỐN CỬA KÉO HALEE DOOR
Địa chỉ./ Location: Tổ 8, Ấp An Hòa, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Phạm vi chứng nhận: Scope of Certification CỬA CUỐN CỬA KÉO HALEE DOOR
Số chứng nhận: Certification No. 261/CNCLVN/2023
Ngày cấp: Isue Date 26/10/2023