ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

 

Tên tổ chức:
Organisansion name
:
Công ty TNHH GVY Việt Nam
GVY Vietnam Company Limited.
Địa chỉ:
Location
33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam./ 33 Nguyen Huu Tho Street, Thi Nai Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam.
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
GVY Việt Nam (Sản phẩm):
1. Sâm bổ béo
2. Sâm baby kids
3. Dr.Baby
Số chứng nhận:
Certification No.
291/CNCL2020
Ngày cấp:
Isue Date
31/08/2020