Lời giới thiệu:


    Viện Chất lượng Việt Nam Phù hợp Tiêu chuẩn là cơ quan nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành. Cơ chế hoạt động của Viện Chất lượng Việt Nam Phù hợp Tiêu chuẩn theo mô hình cơ quan nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, tư vấn và đánh giá về các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dich vụ với phù hợp tiêu chuẩn chất lượng do Việt Nam và quốc tế công bố; đồng thời phù hợp với các điều ước quốc tế về nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế. Hoạt động của của Viện theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự quản và hạch toán kinh tế độc lập.

      Tên tiếng Việt:                  VIỆN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
      Tên gọi quốc tế:               VIETNAM QUALITY STANDARD SUITABILITY INSTITUTE
      Tên viết tắt tiếng Anh:      VQSI


Chức năng:

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp luận có tính chiến lược xây dựng cơ chế, chương trình, kế hoạch, mô hình, giải pháp phát triển trong lĩnh vực chất lượng theo hướng đổi mới và phát triển bền vững mang tầm quốc gia và quốc tế.

2. Tổ chức, kết hợp nghiên cứu khoa học lĩnh vực chất lượng với các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu, trường đại học trong nước và nước ngoài.

3. Tổ chức, giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Viện Chất lượng Việt Nam phù hợp tiêu chuẩn.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc thị, triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ về chất lượng để ứng dụng trong sản xuất - kinh doanh, giáo dục và đào tạo.

5. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chất lượng, định mức tín nhiệm, thương hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp.

6. Nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo.


Nhiệm vụ:

1. Tham gia thực hiện xã hội hóa các hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực chất lượng.

2. Nghiên cứu, khảo sát thị trường, tư vấn và đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dich vụ của doanh nghiệp tự công bố với phù hợp tiêu chuẩn chất lượng do Việt Nam và quốc tế công bố.

3. Nghiên cứu, phát triển ứng dụng các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, chất lượng và mã số mã vạch.

4. Thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ thuật - nghiệp vụ về tiêu chuẩn hóa, chất lượng và mã số mã vạch theo qui định chung.

5. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá định mức tín nhiệm; Phản biện và giám sát độc lập các dự án khoa học và công nghệ.

6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học, công nghệ và các dịch vụ khác về phù hợp tiêu chuẩn chất lượng; Tư vấn các tổ chức, cá nhân áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; tư vấn công bố phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, triễn lãm trong lĩnh vực chất lượng để phục vụ công tác nghiên cứu và khảo sát chất lượng.

7. Hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực hoạt động.

ĐỊA CHỈ/THÔNG TIN LIÊN HỆ
Văn Phòng Phía Nam: D2-D6 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0862.777.502 - Fax: 0862.968.617 Hotline: 0919 576 210
Văn Phòng Phía Bắc: 368 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội
Điện thoại: 04. 62939580 - Fax: 04.3753.5631 Hotline: 0919.024.688